Huset i Killeberg

Tilbage til forsiden

 

Huskeliste ved afrejse

1) Se efter at alle døre og vinduer er lukkede tjek også om verandadøren ud til haven er låst.

2) Se efter om alle havemøbler og alt legetøj er kommet ind. Sæt jernstang for kælderdøren ud til haven.

Hvis I er årets sidste gæster, skal I lægge den sorte metalplade for kælderindgangen. Metalpladen forhindrer at der kommer meget smeltevand i kælderen, så det er kun nødvendigt ved vinterlukning.

   

3) Sørg for at der er toiletpapir i kælderen til de næste gæster.

4) Sørg for at alle dyner og hovedpuder ligger på sengene og at sengene er flyttet ud fra væggen, og at dørene er lukkede når I rejser - for at musene ikke skal få det alt for nemt.

5) Døren til det gule skab i køkkenet skal være lukket så musene ikke kan komme ind. Sørg også for at alle madvarer er lukket inde i metalbokse.

6) Køleskabet skal vaskes og døren skal stå åben.

7) Tøm brændeovnene for aske og fyld brændekurvene op med brænde, så det er klar til brug til de næste gæster.

8) Vinterlukning: tøm rørene for vand
Hvis I er de sidste gæster, der forlader huset før vinteren, skal rørene og anlægget tømmes for vand, for at undgå frostskader.
Læs vejledningen her>

Hvis der kommer andre gæster efter jer før vinteren, kan I nøjes med at lukke for de to røde vandhaner i baderummet i kælderen.


Her er vandhanerne er åbne


Her er vandhanerne er lukkede

9) Sluk for strømmen på hovedafbryderen der sidder ved trappen på 1.sal ved verandadøren.

10) Vi får ikke tømt skraldespanden, da det er en dyr ordning og den kun tømmes hver 14. dag. Så tag affaldet med i en sort plasticsæk med når I kører.

Hvis I sorterer affaldet, kan det meste affald afleveres på genbrugsstationerne.
Læs mere om affaldssortering>

 

Husk
- at råbe Hurraaaaaaaaa! når I kører - det er sådan en lidt fjollet tradition, vi har som gør, at det ikke er helt så slemt at ferien er slut.