Huset i Killeberg

Tilbage til forsiden


Sådan tømmes anlægget for vand

Hvis I er de sidste gæster, der forlader huset inden vinteren, skal rørene tømmes for vand. Det gør vi for at undgå frostskader på anlægget og for at undgå at der ligger gammelt vand i vandtanken, der kan give legionærsyge. Er I årets første gæster, skal I åbne for anlægget.


Sådan tømmer I rørene for vand

  1. Luk for hovedvandhanen i haven

  2. Tøm anlægget for koldt og varmt vand

  3. Hæld frostvæske i alle afløb


1. Luk for hovedvandhanen i haven

Hovedvandhanen findes under et lille dæksel med et "V" på.
Stedet er markeret med en orange plasticpind i baghaven i området over mod nabohuset.
I værkstedsrummet i kælderen findes der et nøglesæt, der passer til hovedvandhanen.
Nøglen hænger på væggen til højre for vinduet.
Sættet samles som vist på billedet herunder.
Under dækslet findes en firkantet metalpind, som er hanen.
Drej med uret for at lukke for vandet.
Hanen skal drejes flere gange rundt.
Når du ikke kan dreje længere, er der lukket for vandet til huset.


2. Tøm anlægget for koldt og varmt vand

Når der er lukket af for hovedtilførelsen, skal alt vandet i rørene lukkes ud:

Lad de to røde haner under håndvasken i badeværelset være åbne, som på billedet herunder
Åbn derefter for alle husets vandhaner:

  • håndvasken i badeværelset
  • bruseren i badeværelset
  • vasken i køkkenet
  • husk også vandhanen på væggen i kælderrummet med haveredskaberne

Det kolde vand:
Under de to røde haner findes hanen, der lukker det kolde vand ud. Når stregen på hanen er vandret er hanen lukket. Brug nøglen ved siden af, til at dreje hanen, så stregen står lodret.
Hanen er nu åben og vandet fra rørene vil strømme ud på gulvet.

Det varme vand
Sluk for først for strømmen ved at trække stikket ud, der hænger på væggen til højre for varmtvandstanken.

Under varmtvandstanken er der monteret 3 haner på rørene.


Åbn for hanerne, så det varme vand kan løbe ud. Regn med at ca. 30 liter varmt vand strømmer ud på gulvet.
Opsaml evt. det varme vand i en dunk og genbrug det til rengøring, vask, bilvask eller opvask før I tager af sted.

Brug gummisvaberen til at feje vandet på gulvet ned i afløbet under bruserenVIGTIGT: Hæld frostvæske i alle afløb
 

Hæld et skvæt frostvæske Glukol i alle afløbene. Hvis der ikke står frostvæske i vindueskarmen på badeværelset, kan det købes på benzinstationer og i supermarkeder.

Skyl toilettet ud et par gange, til der ikke kommer mere vand. Hæld en sjat frostvæske i wc kummen, i de to håndvaske (badeværelse og køkken) og i afløbet i gulvet under bruseren.


Alt det her gør vi for at undgå frostskader på anlægget og for at undgå, at der ligger gammelt vand i vandtanken, der kan give legionærsyge, hvis man drikker det.