Asger Hunov

Historien om Per Kirkeby skulpturen / gravmonumentet for min far kunstsamleren John Hunov.

Min far og billedkunstneren Per Kirkeby var gennem årene nære venner. Min far har arrangeret flere udstillinger med Kirkeby og hjulpet ham undervejs med karrieren. Derfor var det min fars ønske at hans gravmonument skulle tegnes af hans gode ven. Måske var det også bare hans lidt hyggelige måde at forære Frederiksberg Kommunes et kvalitetskunstværk på. Nu står der i hverfald en skulptur eller gravmonument af Per Kirkeby på Frederiksberg Ældre Kirkegård ved Frederiksberg Allé til glæde for alle, der går forbi. 
Historien kan læses i Frederiksberg Bladet fra uge 31 2018 >>

 
Mig og min søster med modellen i foråret 2018 før byggeriet gik i gang.
Det færdige byggeri februar 2019