Asger Hunov            

 
 
Guldbergs Plads 12, 3. th. | DK-2200 København N | Tlf.: 35 35 12 67 | Mobil: 22 27 19 64   | Mail: asger@hunov.dk

 
Profil I UCC arbejder jeg professionelt med foto og videokommunikation.

Før det har jeg arbejdet primært som webredaktør på foskellige arbejdspladser. UCC, Ingeniørforeningen (IDA.dk), Filmhuset og Teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune.


Se visuelt CV (Prezi) >>

Se visuelt CV [Prezi]  >>

Erhvervserfaring  
 
Video og foto producer
2012 -
Professionshøjskolen UCC

Link til udvalgte fotoserier for UCC


Link til videoklip produceret for UCC
   
Web- og portalredaktør  
2011 - 12

Professionshøjskolen UCC

Hovedopgaver:

Redaktionelt ansvar for Intranettet UCC Portalen, der er UCC´s fælles samarbejdsplatform for ca. 12.000 ansatte, undervisere og studerende, fordelt på UCC´s 15 uddannelsesinstitutioner.

Resultater:
Udvikling af organisatorisk videokommunikation på Videoportal.ucc.dk 

Migreringsansvarlig og koordinator for sammensmeltningen af lokale systemer som SkoleKom, Fronter og FirstClass til UCC Portalen, der er et samlet CMS og LMS udviklet i Microsoft SharePoint 2010. Jeg er hentet ind til opgaven, da jeg som webredaktør i Ingeniørforeningen i 2008 har gennemført en lignende implementering.

   
Artikler
2011 - KUNSTEN.NU

Baggrundsartikler om kunst og digital kulturformidling:

 

Kommunikationskonsulent
2010 - 2011 Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen/Kommunikationsafdelingen

Hovedopgaver:

Nyhedsleverandør til Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk og til intranettet KKnet.
Ansvarlig for diverse temasites om Klimatilpasning, Grønne Erhverv og udvikling af blogværktøj for borgerdialogprojektet Hør Københavnerne (pdf).
   
Webredaktør  
2009 Københavns Kommune - Teknik- og Miljøforvaltningen / Center for Miljø

Hovedopgaver:

Projektmedarbejder med ansvar for opbygning og design af hjemmesider og database til Københavns Kommunes erhvervsnetværk Grønne Erhverv og for Københavns Kommunes klimaindsats for erhvervslivet KLIMA+

Resultater:
 • Ugentlige nyhedsmails med informationer til medlemmerne af Grønne Erhverv netværket
 • Opbygning af informationssiderne: www.kk.dk/groenneerhverv  og www.kk.dk/klimaplus 
 • Sideintegration med medlemsdatabasen
 • Google-Map over spisesteder i København med klimavenlig mad
 • Arrangør af salgsseminar for erhvervsfolk med oplæg og boder i Nationalmuseets forhal
Webredaktør  
2004 - 2009 Ingeniørforeningen, IDA

Webredaktør i IDAs Kommunikationsafdeling med ansvar for indholdet på de over 6000 sider der udgør internetportalen www.ida.dk for foreningens ca. 70.000 medlemmer samt organisationens Intranet.

Hovedopgaver:

 • Ansvarlig for nyheds- og informationsstrømmen på Ingeniørforeningens portal
 • Koordinering af webredaktører samt eksterne indholdsleverandører
 • Udsendelse af segmenterede nyhedsmails
 • Sikring af nyhedsflow
 • Ansvarlig for Ingeniørhusets Intranet
 • Tovholder i udviklingsprojekter

Resultater:

 • Fik opbygget et levende og relevant Intranet
 • Fik skabt et velfungerende samarbejdsklima mellem It, Kommunikationsafdelingen og Ingeniørhusets mange andre afdelinger.
 • Revitalisering af foreningens hjemmeside. Med input fra områderedaktørerne og via kvantitative og kvalitative brugertests, fik jeg gennem halvandet års udviklingsarbejde opbygget en ny informations¬arkitektur. Overflødigt indhold blev skåret fra og mere end 6000 sider blev redigeret ned til under 3000. Formålet var at skærpe sidernes logik, at optimere navigationen og samtidig præsentere foreningen i et nyt lækkert design, der i dag gør det lettere for foreningens mere end 70.000 medlemmer at finde den rådgivning og de informationer, som de har brug for.
Webredaktør  
1998 - 1999 get2net portalen

Hovedopgaver:

Ansvarlig for nyheder, onlineauktioner, brevkasse og eventkalender.

Resultater:

Tæt udviklingssamarbejde med programmørerne, herunder analyse af problemstillinger, beskrivelse af kravspecifikationer, samt udarbejdelse af tests og efterfølgende indsamling og bearbejdelse af testmateriale.

Sekretariatsmedarbejder
1995 - 1998 Dansk Novellefilm
  Selvejende filmfond i Filmhuset i Gothersgade

Hovedopgaver:
 • Research og indsamling af materiale til årbøger og presse
 • Tovholder og arrangør af brancheseminarer og festivaler
 • Filmdistribution
 • Edb-ansvarlig, med ansvar for drift, backup, indkøb og opsætning af computere, printere og tilbehør i et mindre netværk
 • Repræsentant i Filmhusets IT-udvalg og Kulturnet-Danmark

Resultater:

 • Oprettelse af nogle af de første danske filmsider på Internettet (1995)
 • Udvikling og specificering af funktionaliteter til branche- og filmdatabaser
 • Elektronisk systematisering af ansøgningsprocedure

Freelanceopgaver og projektansættelser
       
1999 - 2005 Freelance webopgaver
Udvikling af hjemmesider for blandt andet Antimobbekonulenterne, Livsmodslab, Jagtvejsprojektet, et pladeselskab, et online musiktidsskrift, et kunstindeks, HK-bolig og mange flere.
   
2003 Informateket - Kvarterløft Nørrebro Park
Projektmedarbejder - Udvikling af kurser i et boligsocialt projekt.
Kurserne havde til formål at give beboere på Ydre Nørrebro mulighed for at udtrykke sig via Internettet og var støttet af projektmidler fra EU´s Hermes fond.
Beboerkurser - "Kom i gang med computeren
 
2001 - 2002 Christian Ejlers forlag
Grafiske salgs- og præsentationsmaterialer

Undervisning  
1999 - 2003 Lyngby Uddannelsescenter og fjernundervisningsnetværket @ventures:
 • Voksenunderviser på It-Administratoruddannelsen i fagene: Hjemmeside konstruktion, Grafisk præsentation og Web-kommunikation
 • Faggruppeleder med ansvar for fagplaner og lærervejledninger for Web-præsentationslinjen
 • Udvikling af elektronisk fjernundervisningsmateriale
 • Ekstern censor

 

1999 Jagtvejsprojektets Computer Café
It undervisning af 2. generations indvandrerbørn og unge på Sjællandsgades Skole, Nørrebro.
   
1999 Købehavns tekniske Skole, Grafisk afdeling. Timelærer i hjemmesidedesign.
   
1998 Lyngby Uddannelsescenter
Underviser i Pc-kørekort og "Data-start" under Handelsskolernes Efteruddannelse.

Forfatter  
1998 "Udvidet Word" til Pc-kørekortet for It-forlaget Globe 

Uddannelse  
2012 - IT-Universitetet Kurser i Interaktionsdesign og Digital kultur på kandidatuddannelsen i Digital design og kommunikation

1991 - 1993 Bachelor i Anvendt Visuel Kommunikation på Odense Universitet - en teoretisk og praktisk suppleringsuddannelse indenfor medier, video og tv-produktion.
 
1987 - 1991 Grunduddannelse i Litteraturvidenskab med fag i tekstanalyse og massekommunikation på Københavns Universitet.

It - kvalifikationer
  CMS: Har arbejdet med administration og content management i SiteCore, Drupal, Sharepoint 2003, 2007 og 2010.

Jeg skriver koder i HTML/XML/CSS og er godt hjemme i, statistik- og analyseprogrammerne, SiteImprove, SiteAnalyze, SiteCheck samt GoogleAnalytics.

Photoshop, GoogleMaps, FinalCutPro, Frontpage/Expressionweb og Sharepoint-Designer samt en del af de programmer, der bruges til interaktiv præsentation på nettet.

Videoredigering i Adobe Premiere, Moviemaker og Final Cut Pro

Tillidshverv
2016 - Bestyrelsesmedlem og genvalgt som formand for AB Guldberg
1997 - 1999 Andelsboligformand for over 300 beboere i foreningen A/B Guldberg
1999 - 2006 Styregruppemedlem i Jagtvejsprojektet, et boligsocialt projekt på Indre Nørrebro med beboeraktiviteter, ungdomsidræt, ungdomsdiskotek, , pladsfest, loppemarked, julearrangement og væresteder for ressourcesvage.
2002 - 2004 Næstformand i skolebestyrelsen for Sølvgades Skole.

Anbefalinger  
   
2015 Kommunikationschef i UCC, Karin Olsen - Download - pdf
2012 Kommunikationschef i UCC, Søren Jensen - Download - pdf
2011 Områdechef Københavns Kommune-Center for Ressourcer, Mette Brinch Clausen - Download - pdf
2009 Områdechef Københavns Kommune-Center for Miljø, Hanne Damsted Vilsbøll - Download - pdf
2008 Kommunikationschef i Ingeniørforeningen Peter Mose - Download - pdf
2005 Kommunikationschef i Ingeniørforeningen Anne Schoen - Download - pdf
2002 Beboerrådgiver, Jagtvejsprojektet Kurt Kristensen - Download - pdf
2002 Lyngby Business Consult, Uddannelsesleder Dorthe Schmidt - Download - pdf
1997 Dansk Novellefilm, Filmkonsulent Ole John - Download - pdf
1997 Dansk Novellefilm, Filmproducer Mette Heide - Download - pdf
   

Personligt  
  Jeg er født i 1961, er gift med Eva, der leder af Københavns Kommunes Billedskole i Tvillingehallen. Vi har to drenge Magnus på 26 år og hans hjemmeboende bror Anders på 22. Sammen kan vi lide at køre rundt i vores klassiske ”retro” Mercedes Benz - W124 og holde ferie i familiens ødegård i Sverige. Jeg interesserer mig for industrielt design, kunst, bøger, tegneserier og går til en del koncerter både rock, klassisk og opera.